Historiek

1989 - Hoe het begon

In december 1989 bereikten ons de eerste televisiebeelden vanuit Roemenië. De gruwel en het mensonterende van deze beelden zullen ons altijd bijblijven. De evolutie die reeds jaren lang, vrij gecontroleerd, aan de gang was in Hongarije, de vakbeweging in Polen, de eenmaking in Duitsland en het aan de macht komen van Michaël Gorbatjov in de Sovjetunie zorgden voor een omwenteling in gans het voormalige Oostblok. In de Zuidwest Roemeense universiteitsstad Timisoara begon de Roemeense opstand.
In de stad Arad, 60 kilometer verder, volgde de opstand enkele dagen later. Later zou blijken dat deze opstand door enkele kopstukken uit het regime gebruikt zou worden om een voorbereid plan, dat president Ceaucescu aan de kant zette, uit te voeren.

In de Kuurnse gemeenteraad wordt beslist dat Kuurne 'een' dorp zal adopteren.

VTM Nieuws Roemeense Revolutie (23_december_1989)

1989 - Val van het régime

In december 1989 brak er een grote opstand uit Roemenië. Aanvankelijk was de orde snel hersteld, maar tijdens het staatsbezoek van Nicolae en Elena Ceauşescu aan Iran (17-19 december 1989) laaide de opstand weer op. Vlak voor Kerstmis keerden de Ceauşescus weer terug naar Boekarest, de hoofdstad.

Op 20 december sprak hij het land toe op de televisie, waarin hij de Westerse imperialisten de schuld gaf van de chaos in het land. Toen Ceauşescu aan zijn toespraak begon, begonnen de mensen voor het gebouw te demonstreren en eisten het aftreden van Ceauşescu. Die avond openden de Securitate het vuur op demonstranten.

Nicolae Ceausescu LAST SPEECH.

Die avond openden de Securitate het vuur op demonstranten. Het leger koos de zijde van de opstandelingen en de volgende ochtend moesten Nicolae en Elena met een helikopter vluchten waarbij de piloot onder schot werd gehouden door een of meerdere van de lijfwachten. Toen de brandstof van de helikopter opraakte, landde de piloot en werd door de lijfwachten van Ceauşescu een auto gevorderd. Later stapten ze over in een andere auto. Laat in de middag werden de Ceauşescu's echter herkend en gearresteerd. Nicolae en zijn vrouw Elena werden na een schijnproces geëxecuteerd. De executie vond plaats op een militaire basis en werd als bewijs van hun dood gefilmd en wereldwijd per televisie vertoond.

 

1989 - De Start

In de gemeenteraad van 6 juni 1989 wordt door de volledige gemeenteraad een motie goedgekeurd ter ondersteuning van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aanvaardt de adoptie van één van de 8000 dorpen in Roemenië die met een totale vernieling wordt bedreigd.

In het kader van de hulpactie aan Roemenië doet het gemeentelijk comité KUURNE-ROEMENIË een dringende oproep aan de bevolking om niet-bederfelijke voedingsmiddelen, kledij, zeep en tandpasta in te zamelen.
Deze hulpactie gebeurt in het kader van het werk ADOPTIE-DORPEN-ROEMENIË waarbij de gemeente Kuurne aanvaard heeft hulp te bieden aan het dorp CHIUZA in de provincie BISTRITA – NASAUD

Een bloedinzameling voor Roemenië grijpt plaats in de Centrumschool op donderdag 28 december 1989

Alle mensen van Kuurne krijgen de gelegenheid een nieuwjaarswens over te maken voor een vrij en democratisch Roemenië aan het dorp Chiuza.


 

Ten einde Chiuza zelf in zijn materiële en morele noden te helpen voorzien wordt een solidariteitsfonds opgericht.

Een solidariteitslijst ligt ter ondertekening in het Gemeentehuis.

1991 - De eerste keer

Ons eerste transport vanuit Kuurne vertrekt richting Roemenië. Dit alles gebeurd in samenwerking met transport 'André Vandenbogaerde'

1992 - 1993

Een tweede transport met hulpgoederen vertrekt op 15 maart 1993. Er werden voor ongeveer 3.750 € medicamenten overhandigd. De school- en kleuterbankjes werden geïnstalleerd, de elektrische verlichting gemoderniseerd voor ongeveer 6250 €. De 18 naaimachines werden opgesteld in een werkatelier voor ongeveer 7.500 €. De fotokopiemachine werkt uitstekend (1500 €). Het medisch materiaal: echografie, tandartsstoel, Röntgenapparaat worden nuttig gebruikt (12.500 €). De waterpompen werden oordeelkundig opgesteld (2.500 €) en het sportmateriaal werd overhandigd (1.250 €). Kuurne heeft al voor 50.000 € hup verleend.
 

actie: een ziekenwagen voor Chiuza. Op zondag 9 mei 1993 organiseert het gemeentelijk Roemenië-Comité een REUZE BARBECUE ten voordele van ons adoptiedorp. Op zaterdag 8 mei 1994 vertrekken André Vandenbogaerde en Edwin Decock met de ziekenwagen vanuit Kuurne naar Chiuza. Naast de begeleiders heeft de ziekenwagen op zeer goede wijze de reis van ongeveer 2.000 km. doorstaan. Zij werd onmiddellijk bij aankomst aan de lokale overheden getransformeerd. De burgemeester Avram Partenie en John Ros danken in naam van Chiuza de Kuurnse bevolking.
 

Het Kuurnse Chiuza-comité organiseert een uniek tentoonstelling met ‘Kerstkribben uit diverse culturen’ in zaal ’t Leiehof op het Marktplein van Kuurne.
 

Ontvangst in Kuurne van een delegatie uit Chiuza end en de start van het plannen voor het bouwen van een school.

1994 - Benefiet

Benefietavond op de Kuurnse Renbaan en een stand op de Kerstmarkt van Kuurne.

Het eerste benefiet op de Kuurnse renbaan heeft plaats op vrijdag 18 november 1994. Er werden 7 koersen geprogrammeerd. De opbrengst zal gebruikt worden om een plaatselijke school te helpen opbouwen in Chiuza. De opbrengst bedraagt 7.850 €.

1995 - Ziekenwagen

Op 27 december 1995 neemt het Chiuza-comité deel aan de Kerstmarkt op het Marktplein van Kuurne. Ze verkopen er uiensoep, druppels, kerststalletjes en kaarten.

Kuurne schenkt een ziekenwagen aan Chiuza.

1996 - Kinderkoor

15 november 1996: tweede benefietavond op de renbaan van Kuurne. De projecten zijn: Aanleg van een drinkwaterput, de uitbouw van het medisch dispensarium en de uitrusting van de plaatselijke kleuterschool. De opbrengst bedraagt 7.900 €.

Het kinderkoor van de Roemeense Radio en Televisie, geleid door Eugenia Vacarescu bijgestaan door Voicu Popoescu,  geeft een concert in de St.-Pieterskerk op zondag 28 april 1996 en op zondag 15 december in de St.-Michielskerk. Zij brengen traditionele liederen uit de verschillende regio’s van Roemenië en typische Roemeense ‘Colindas’, liederen die rond de kerstperiode gezongen worden.

1997 - Cluj-Napoca

Op basis van de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 1997 werden de Kuurnse hulpprogramma's met een nieuw samenwerkingsverband uitgebreid en dit met de Associatie voor motorisch gehandicapten.
In september 1997 werd Cluj-Napoca gestart met:

Een opleidingscentrum voor gehandicapten: bedienden vorming en multimedia - onderwijs

Oprichten van werkateliers voor fysisch gehandicapten en mindervalide arbeidskrachten: uitgeverij, papier- en schrijfgerief, boekbinderij, naaiateliers, enz.

De infrastructuur wordt verstrekt en gefinancierd door het Stadsbestuur van Cluj. De kennisoverdracht wordt gedragen door de Vlaamse Regering en de technische bijstand geleverd door Protheus - De Clavere vzw (Kortrijk).
In dit netwerk treedt Kuurne op als partner door het op zich nemen van een concreet project per jaar zodat de continue werking wordt verzekerd.

« Kind legt je handen in de mijn.
Laat ons zoeken wie we zijn.
Weet dat de eeuwigheid is geboren in het dorp.
Hier zijn de gedachten traag en kort, 
maar bonst het hart diep vanuit de grond.
Kijk het wordt avond.
De ziel van het dorp danst in het rond.
Omfloerst met goddelijke geuren.
Sliert zij weg om de stad te kleuren. » 
LUCIAN BLAGA

Chiuza-comité Kuurne wordt tevens deelgenoot in het project ‘een bestelwagen voor Cluj’ samen met Protheus, Fifty One en een Noord-Franse gemeente. Het gaat om een gehandicaptenproject in het kader van een Europees project gesteund vanuit de universiteit van Leuven.

0p zondag 28 september 1997 organiseert het Chiuza-comité een folkloristische dansavond met ‘MARIE EL’ uit Rusland t.v.v. de sociale projecten in Roemenië. Deze avond heeft plaats in de feestzaal van het rusthuis H.-Familie.

1998 - Benefiet

Tussen 1 en 15 februari 1998 organiseert het Chiuza-comité ‘Kunst in de Vitrine’ met Roemeense kindertekeningen en artistiek werk van Kuurnse en regiokunstenaars. Op zondag 15 februari werden de werken geveild.

Voor 1998 nam het comité op zich een tweedehands Mercedes trekwagen om te bouwen tot een minibusje voor het vervoer van gehandicapten. Dit vervoermiddel dient om laatstgenoemden van de stad naar hun vormingscentrum en werkateliers buiten Cluj te brengen.

De totale kostprijs bedroeg € 10.000. Dit bedrag wordt gedeeld met de andere partners. Voor Kuurne is de effectieve bijdrage € 5.000.

Benefietavond op de Kuurnse Renbaan en Kunst in de vitrine met kunstveiling.

1999 - Uitbreiding

Op 21 oktober 1999 werd ter gelegenheid van het delegatiebezoek van de gemeente Kuurne aan Chiuza een jumelage ondertekend tussen Chiuza en Kuurne. Een nieuwe gift van 7800 dollar, voor het verder afwerken van de kleuterschool werd overgemaakt.

Projecten voor de stad Cluj-Napoca gaan van start, in samenwerking met Protheus, de Kamer van Koophandel van Ieper.

2000 - Benefiet

Een tweede editie van ‘Kunst in de vitrine’ brengt tekeningen van Roemeense jongeren, werken van kunstenaars uit de regio en kunstwerken van de Koninklijke Academie Kortrijk, de stedelijke Academie Harelbeke en het Volwassen Atelier Kuurne, in de uitstalramen van de neiringdoenders, financiële instellingen en vrije beroepen van Kuurne. Deze editie heeft plaats tussen 18 februari en 5 maart 2000.

Benefietavond op de Kuurnse Renbaan op 24 november.

2001 - Concert

De eerste verkwikkende kerststemming kon u beleven op zaterdag 22 december om 20:00 uur in de St.-Michielskerk. Het internationaal knapenkoor 'In Dulce Jubile' bracht "A Ceromony of Carols" van Benjamin Britten. De Nederlanse harpiste Major Denaer bracht werk van Haendel en eigen composities.

2002 - Benefiet

In drie jaar tijd (1999 - 2002 ) werden de doelstellingen (informatica en vorming) zeer behoorlijk gerealiseerd: en 100-tal jongeren met handicap werden er georiënteerd en kregen profesionele hulp. Vijftien stagairs hebben gedurende 3 jaar hun opleiding afgerond. De kosten van het centrum werden vanaf 1999 bijna uitsluitend door het Chiuza-comité betaald. Concreet betekent dit dat het Cjiuza-Comité jaarlijks 10.000 Euro betaalde voor de onderhoudskosten van het centrum.

Benefiet op de Kuurnse Renbaan op vrijdag 15 november

2003 - Veiling

Op woensdag 15 oktober vertrekt een vrachtwagen vol schoolmateriaal, bestuurd door Edwin Decock en Philip Decock naar Chiuza.

De derde editie van Kunst in de Vitrine staat volledig in het teken van de ezel. Een vijftigtal kunstenaars beschilderden, bewerkten en verwerkten evenveel naakte ezels.
De opbrengst van de veiling van de kunstwerkjes gaan volledig naar de projecten in Roemenië. De kleuterschool in Chiuza is in de afwerkingsfaze beland en een bediendeopleiding voor fysiek gehandicapten in Cluj Napoca moet verder ondersteund worden.
Op 12 oktober hanteerde Urbain Debaveye de hamer tijdens een veiling om de kunstige dieren aan hun nieuwe eigenaars toe te wijzen.

2004 - Een school voor Chiuza

Op 23 juli wordt in Chiuza de nieuwbouw officieel in gebruik genomen. Dit gebouw zal dienst doen als kleuterschool, dispensarium en apotheek.

Benefiet op de Kuurnse renbaan met een opbrengst van 3.876,09 Euro. Deze blijft beschikbaar in de eerste plaats voor de bouw van een sanitair blok aan de lagere school in Chiuza.

2005 - KSA Sterrestoet

Al meer dan 50 jaar trekken de leden van de KSA Leiezonen op het einde van het jaar met hun karren door Kuurne en Pius X om geld op te halen voor het goede doel. Op een receptie overhandigde de Leiezonen een cheque aan het Chiuza-comité waarop een bedrag van 1646,44 Euro stond. Naast dit bedrag schonk de KSA Leiezonen ook nog eens 200 Euro aan een nevenproject van het Chiuza-comité. Dat project steunt een studente financieel zodat ze haar studies zou kunnen betalen om een degelijke opleiding te genieten. Het is de bedoeling dat ze later les zal geven in het schooltje in Chiuza.

2006 - Open Huis

Op 26 april vertrekt een nieuw konvooi met hulpgoederen van uit Kuurne naar Chiuza.

Op 10 juni organiseert het braderiecomité een zomerbraderie in samenwerking met het Chiuza-comité onder de titel 'Open Roemenië Huis'. In de namiddag werden typische Roemeense hapjes aangeboden. Er werd ook een chat- en webcamsessie georganiseerd tussen jongeren uit Chiuza en Kuurne. Van 11:00 tot 13:00 uur was er 'Koken met Manuela'.

2007 - Europa

Bulgarije en Roemenië vieren lidmaatschap Europese Unie

Bulgarije en Roemenië zijn sinds middernacht officieel lid van de Europese Unie, 17 jaar na de val van het communisme. In de Roemeense hoofdstad Boekarest werd het nieuwe jaar ingeluid met pop- en rockconcerten en een groot licht- en geluidspektakel. In Sofia werden duizenden ballonnen met de tekst ,,Welcome Europe'' opgelaten.
Tienduizenden feestvierders dromden samen op het Plein van de Revolutie in Boekarest om het EU-lidmaatschap te vieren. Duitse, Bulgaarse, Deense, Ierse en Oostenrijkse ministers waren uitgenodigd om de feestelijkheden bij te wonen.
,,Met Roemenië en Bulgarije vormen wij vanaf vandaag een Unie van bijna een half miljard inwoners'', aldus de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Durao Barroso, in een videoboodschap die in de hoofdsteden van de beide nieuwkomers werd vertoond.
De Bulgaarse president Georgui Parvanov noemde de datum van 1 januari 2007 in een radio- en televisietoespraak ,,een van de belangrijkste data in de nationale geschiedenis''. Maar ,,het welslagen van onze natie zal niet afhangen van de fondsen en hulpmiddelen die ons door de EU worden gegeven, maar van ons eigen werk", zo nuanceerde hij.
,,Over enkele seconden begint het jaar van onze waardigheid", zo luidde de Roemeense president Traian Basescu het nieuwe jaar in. Hij dankte alle Roemenen omdat zij het lidmaatschap van de Europese Unie mogelijk hadden gemaakt.

Kosova in 6 kleuren

Ferki Citaku en Ridvan Slivova, twee bekende fotografen uit Kosova, proberen in 6 beelden een verhaal te brengen dat de herhaalde geschiedenis van de mensheid naar voor brengt.
Citaku en Slivova hebben als fotograaf in het laatste decennium de menselijke geschiedenis van hun vaderland door het oog van hun fototoestel vastgelegd en intens beleefd.
Er zijn meer dan 68 foto's die de oorlog symboliseren tussen avond en nacht, die raken aan de essentie van het leven in Kosova tijdens de jaren 90, toen de grens tussen leven en dood zo dun was als soms het begin van het leven zelf
Kosova in 6 kleuren - St.-Michielskerk Kuurne - 4 tot 20 mei 2007

Benefiet

Op zondag 25 november 7de Benefiet op de Kuurnse Renbaan. De opbrengst gaat naar de seniorenwerking in Chiuza. De opbrengst bedraagt €4.542

 

2008 - BalkanCult

Kerstival 2008

Chiuza’ het comité voor Midden- en Oost-Europa richt voor de eerste maal in Kuurne een veertiendaags Kerstival in met als grootste algemene deler Balkan.
In deze meer dan veertien dagen durend Kerstival brachten we:

- de culturele diversiteit van Europa en van de Balkan naar voor, zodat de plaatselijke bevolking van de regio Kuurne een grotere openheid t.a.v. deze culturen kregen.
- een programma met de groots mogelijk artistieke verscheidenheid: film, literatuur, beeldende kunsten, voordracht, theater, volkszang, klassieke muziek, jazz…

De drieweekse bracht een waaier van activiteiten rond de Balkan, van een politiek debat over de bedreigingen van een snelle economische wereld in de Balkanregio over jazz, volksdans, literatuur, film tot een vredesgebedsdienst met de Protestantse -, Orthodoxe -, Evangelische Christenen en de Rooms-katholieke kerk samen in één dienst.

Feţe din Chiuza

In 1989 adopteerde Kuurne een dorp in Roemenië: Chiuza. Tijdens de kerstdagen van datzelfde jaar viel het regime van Nicolae Ceauşescu.
Ondertussen zijn er bijna 20 jaar voorbij en werd Roemenië lid van de EU, de vooruitgang is duidelijk zichtbaar. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Velen blijven onder de armoedegrens leven: bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden en zigeuners, ook in Chiuza.
Vandaar de actie: ‘Feţe din Chiuza’, samen met het lokale gemeentebestuur kwam een lijst tot stand van 22 hulpbehoevende gezinnen en alleenstaanden. We bezochten hen en gaven ze een gezicht: ‘Feţe’. Maandelijks krijgen ze nu door onze solidaire actie een basisvoedselpakket en de noodzakelijke medicatie.

 

2009 - 20 jaar ADR

In 2009 is het precies 20 jaar geleden dat dictator Nicolae Ceauşescu duizenden Roemeense dorpen van de kaart wilde vegen. Het internationaal protest klonk luid! In Vlaanderen gingen een 200-tal gemeentebesturen in op de oproep een Roemeens dorp te adopteren. ADR nam het voortouw wat de coördinatie betreft na de val van de dictator. Honderden Vlaamse vrijwilligers hebben zich gedurende de voorbije 20 jaar ingezet in gemeentelivergadering gehouden van ADR (Adoptiedorpen Roemenië) en werd een feestelijke academische zitting gehouden. Deze zitting werd gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Kuurne en een Barbecue in de kantine van het Sportpark.